Předsazená montáž je další z možností montáže oken a dveří. Tento druh montáže je zvláště vhodný pro nízkoenergetické a pasivní domy. Okna jsou kotvena pomocí nosných kompozitních kotev na vnějším líci zdiva v zateplení. 

Na obrázcích je vidět tzv. polopředsazená montáž. Ta je střední cestou mezi klasickým ukotvením oken do stavebních otvorů a předsazenou montáží.

dům polopředsazená montáž HS portál polopředsazená montáž HS portál polopředsazená montáž zevnitř detail polopředsazené montáže
Saturday the 20th. Custom text here
Joomla template freaks